Vịt trời có bao nhiêu loại? Gồm những loại gì? (P1)

Vịt trời có rất nhiều loại, phần lớn giống vịt hiện nay bà con nuôi là do ông cha ngày xưa thuần hóa mà nên. Có cả những giống do lai tạo. Cùng tìm hiểu xem trên thế giới có bao nhiêu giống vịt trời và gồm những loại gì? Chúng có tên tiếng anh […]

Read More