Kỹ thuật nuôi vịt trời con (1-8 tuần tuổi)

Chia sẻ Kinh nghiệm kỹ thuật chẵn nuôi Vịt Trời con (1-8 tuần tuổi) từ chuyên gia Trang trại Vịt Trời Agri Phú Nguyên. 1. Nền chuồng Khô sạch, 3 tuần đầu nhốt vịt trên nền sàn cứng (ximăng, gạch?) hoặc trên sàn lưới kích thước lưới: 18-19mm. Diện tích nền chuồng thay đổi từng […]

Read More